Rutyny

Chory kardiologiczny poddawany operacji niekardiochirurgicznej - przygotowanie przedoperacyjne. (ESA 2014)

Prezentacje wygłoszone przez Paną doktor Barbarę Wrońską w ramach Posiedzenia Klinicznego.

Przełomy hiperglikemiczne

Prezentacja wygłoszona przez Pana doktora Krzysztofa Zagórskiego w ramach Posiedzenia Klinicznego.

Europejskie wytyczne postępowania w masywnym krwotoku

Przedstawienie europejskich wytycznych postepowania w masywnym krwotoku, z uwzglednieniem uwag po ISCB(International Symposium on Critical Bleeding) 2013.

Prezentacja przygotowana i wygłoszona przez Panią dr n. med. Elżbietę Nowacką.

Masywny krwotok

 

Ocena wstępna i resuscytacja w ciężkich urazach

"Ocena wstępna i resuscytacja w ciężkich urazach" - dr Larysa Duniec
od autora: materiały powstały przy dużym wsparciu i uprzejmości Dr. Pawła Andruszkiewicza

Kwalifikacja oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Głodzenie w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii 2011 
Opublikowane w European Journal of Anaesthesiology 2011; 28: 556–569, udostępnione na stronie internetowej European Society of Anaesthesiology

Poniżej prezentacja opracowana na podstawie wytycznych przez Panią dr Angelikę Czerwiec .

Wytyczne resuscytacji 2010

Problem resztkowego zwiotczenia mięśni

Przetaczanie koncentratów krwinek płytkowych w świetle nowych danych

Publikacja pochodzi z Journal of Transfusion Medicine 2010, tom 3, nr 4

Publikacja na stronie internetowej dzięki uprzejmości i za zgodą Redaktora Naczelnego Journal of Transfusion Medicine, oraz Autora artykułu Pani prof. Magdaleny Łętowskiej.

Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe a anestezja regionalna

Fragment pochodzi z: Polskich wytycznych profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Aktualizacja 2009

Publikacja na stronie internetowej dzięki uprzejmości i za zgodą wydawcy Medycyny Praktycznej


Subskrybuje zawartość