Chory kardiologiczny poddawany operacji niekardiochirurgicznej - przygotowanie przedoperacyjne. (ESA 2014)

Prezentacje wygłoszone przez Paną doktor Barbarę Wrońską w ramach Posiedzenia Klinicznego.