Głodzenie w okresie okołooperacyjnym dorosłych i dzieci

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii 2011 
Opublikowane w European Journal of Anaesthesiology 2011; 28: 556–569, udostępnione na stronie internetowej European Society of Anaesthesiology

Poniżej prezentacja opracowana na podstawie wytycznych przez Panią dr Angelikę Czerwiec .