Kwalifikacja oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określające zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii