Fakultet

W roku akademickim 2017/2018 fakultet z Terapii Bólu jest realizowany w ramach e-learningu.

e-learning.wum.edu.pl

Należy zalogować się na Platformę WUM jak do usługi SSL-WUM.

Identyfikator (s0 + nr indeksu) : s0XXXXX

Hasło: takie samo jak do usługi SSL-WUM

 

Na koniec prosimy rozwiązać test 30 pytań, wynik minimum 18 pkt.  zalicza zajęcia i uprawnia do wydrukowania certyfikatu, który trzeba przedstawić w sekretariacie Kliniki celem uzyskania wpisu do indeksu.

Studenci są zapisywani na fakultet przez Dziekanat. Klinika nie ma wpływu na zapisywanie studentów.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 2.11.2017 a zapoznanie się z materiałami i zaliczenie jest możliwe do 28.01.2018

W semestrze letnim zajęcia rozpoczynają się 01.03 a zapoznanie się z materiałami i zaliczenie jest możliwe do 17.06.2018.

Po tych terminach dostęp do materiałów i zaliczenie zajęć jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Dziekana.

 

Jeśli student zapisany na fakultet nie zaliczy go, to nie może w ciągu 2 następnych semestrów zapisać się ponownie.

 

Osoba odpowiedzialna za zajęcia:

dr n. med.  M. Kołacz,

tel. 022 502 17 82

dr n. med.  Karolina Dobrońska

karolinadobronska@gmail.com

ZałącznikWielkość
PDF icon I WL Sylabus - Terapia Bólu 2017/2018260.49 KB