Kontakt

I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

adres:  ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
tel. +48 22 5021721,
fax. +48 22 5022103
mail: klinanest1@wum.edu.pl