Posiedzenia Kliniczne 2012/2013

PAŹDZIERNIK
03. Dr M. Warda - Nieinwazyjne monitorowanie układu krążenia
10. Doc.  T. Łazowski - Sylwetka Bierna Ibsena w piątą rocznicę śmierci
17. Dr M. Domanowska - Zaburzenia kognitywne u chorych znieczulanych ogólnie
24. Dr G. Górniewski - Tracheotomia, konikotomia
31. Dr J. Sieczko - USG nerwu wzrokowego jako metoda oceny ciśnienia śródczaszkowego

LISTOPAD
07. Dr A. Dizner - Blokady centralne u pacjentów z chorobami neurologicznymi
14. Dr M. Janiak + Prezentacja respiratora - firma Bella Vista
21. Firma Octapharma - Octaplex
28. Dr A. Bogusławski

GRUDZIEŃ
05. Dr B. Nicińska - Hemodylucja
12. Dr Firma Skamex - wideolaryngoskop
19. Firma Nutricia - preparaty do żywienia dojelitowego

STYCZEŃ
02. Dr E. Flakiewicz - Płynoterapia
09. Dr M. Kostyra - Zespół hiperstymulacji jajników
16. Dr M. Mikaszewska-Sokolewicz + Firma MSD - Leczenie grzybic
23. Dr A. Głowacz - Dokumentacja pacjenta
30. Inż. Tadeusz - Knapek Firma Pro-Medica

LUTY
06. doc. T. Łazowski - Berlińska definicja ARDS
13. Dr S. Pankowska + firma Bayer - "Nowe leki przeciwkrzepliwe"
20. Dr I. Milewska - Znieczulenie i opieka pooperacyjna chorych uzależnionych od opioidów
27. Dr M. Czyżowicz - Preparaty krwiozastępcze

MARZEC
6. Dr M. Paśnicki - Cięcie cesarskie u pacjentki z NZK
13. Zebranie organizacyjne
20. Dr K. Zagórski - Powikłania wkłuć centralnych

KWIECIEŃ
3. Dr M. Gronkiewicz - Wytyczne ekstubacji
10. Dr R. Kowalczyk - Neuroanestezja cz.1
17. Dr A. Bieryło - Zastosowanie USG w znieczuleniu regionalnym
24. Dr n.med. L. Jureczko - Neuroanestezja cz.2

MAJ
8. Firma Angas - Profilaktyka VAP
15. Dr G. Górniewski - Powikłania w anestezjologii
22. Firma MediSTORZ - Wideointubacja
29. Spotkanie specjalistów

CZERWIEC
5. Dr K. Olczyk-Miller - Przetrwały ból pooperacyjny
12. Doc. T. Łazowski - Zakażenia koronawirusami
19. Dr M. Arczyński - NZK w trakcie znieczulenia