POSIEDZENIA KLINICZNE 2015/2016

PAŹDZIERNIK
7. Dr P. Łącki - Stany nagłe na pokładzie samolotu
14. Dr M. Kaszyński - Zespół implantacji cementu
21. Dr M. Wieczorek - Ciągła terapia nerkozastępcza
28. Dr G. Kuźmińska - Znieczulenie do elektrowstrząsów

LISTOPAD
4. Dr Ł. Gwizdoń - Nowe wytyczne resuscytacji
18. Dr J. Pluta - Ocena funkcji płytek krwi
25. Dr M. Mikaszewska-Sokolewicz - Zebranie organizacyjne

GRUDZIEŃ
2. Dr P. Topka-Cyganecka - Chory psychiatryczny
9. Dr R. Kowalczyk - Zebranie organizacyjne
16. Dr Nicińska/Kindop/Kaszyński - Zebranie organizacyjne

STYCZEŃ
13. Dr M. Klukowski - Sterylność na sali operacyjnej
20. Dr M. Arczyński - Znieczulenie regionalne brzucha  
27. Dr M. Śmietanowska - Bezdech senny w znieczuleniu  

LUTY
3. Dr K. Dobrońska - Sprawy studenckie
10. Firma Baxter - Desfluran
17. Dr hab. J. Trzebicki - Zebranie organizacyjne
24. Firma Pfizer - Leczenie grzybic

MARZEC
2. Dr A. Zamaro - Antybiotykoterapia
9. Dr A. Kossut - Pomiar ciśnienia śródczaszkowego
16. Dr hab. T Łazowski - Wirusowe infekcje płucne
23. Firma Molteni - Ropiwakaina

30. Dr B. Wrońska - Furosemid

KWIECIEŃ

6. Dr M. Paśnicki - Znieczulenie pacjentów w wieku podeszłym
13. Dr A. Makowski - Aspiracja treści pokarmowej do płuc
20. Dr P. Zatorski - Pomiar ciśnienia śródpłucnego
27. Dr G. Górniewski - Rejestracja leków

MAJ

4. Dr I. Jonik - Witamina C
11. Dr A. Sadowski -  Monitorowanie BIS
18. Zebranie organizacyjne 
25. Dr D. Pietrzyk - Powikłania wkłuć centralnych

CZERWIEC

1.  Firma Dexdek
8.  Dr J. Wojnowski - Znieczulenie wziewne
15. Firma Sanofi - Heparyny 
22. Dr M. Janiak - Wytyczne DAS - trudne drogi oddechowe