Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych.

ZałącznikWielkość
PDF icon Projekt rozporzadzenia.pdf1.99 MB