Kierunki odbywające zajęcia w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

WL i II WL
Kierunek lekarski

1 rok - Pierwsza pomoc i elementy pielęgniarstwa - 2017/2018

Ćwiczenia realizowane są w Centrum Symulacji Medycznych (zaliczenie praktyczne) oraz w Klinice Anestezjologii Dziecięcej, w której to odbywa się zaliczenie przedmiotu (test).

Obowiązkowe wykłady są realizowane w formie e-learningu. Aby zapoznać się z materiałami i je zaliczyć należy zalogować się na stronę:

e-learning.wum.edu.pl

Należy zalogować się na Platformę WUM jak do usługi SSL-WUM.

Identyfikator (s0 + nr indeksu) : s0XXXXX

Hasło: takie samo jak do usługi SSL-WUM

Do uzyskania wpisu w indeksie konieczne jest dostarczenie do sekretariatu Kliniki certyfikatu zaliczenia wykładów w e-lerningu, który można pobrać i wydrukować na koniec kursu.

Wszelkie szczegóły dostępne są w sylabusie.

5 rok - Anestezjologia i Intensywna Terapia

Wszystkie materiały:

Podział grup na ćwiczenia i bloki.

Slajdy z seminariów w formie plików pdf, filmy szkoleniowe, wytyczne.

Zasady przystąpienia do egzaminu  oraz baza pytań na egzamin znajdują się na stronie: 

e-learning.wum.edu.pl

Należy zalogować się na Platformę WUM jak do usługi SSL-WUM.

Identyfikator (s0 + nr indeksu) : s0XXXXX

Hasło: takie samo jak do usługi SSL-WUM

 

* baza pytań znajduje się też w załączniku u dołu strony.

 

WF

Kierunek farmacja 
3 rok - Kwalifikowana pierwsza pomoc

Ćwiczenia realizowane są w I i II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Obowiązkowe wykłady są realizowane w formie e-learningu. Aby zapoznać się z materiałami i je zaliczyć należy zalogować się na stronę:

e-learning.wum.edu.pl

Należy zalogować się na Platformę WUM jak do usługi SSL-WUM.

Identyfikator (s0 + nr indeksu) : s0XXXXX

Hasło: takie samo jak do usługi SSL-WUM

Do uzyskania wpisu w indeksie konieczne jest dostarczenie do sekretariatu Kliniki certyfikatu zaliczenia wykładów w e-lerningu, który można pobrać i wydrukować na koniec kursu.

Wszelkie szczegóły dostępne są w sylabusie.